Poradenstvo, Reporting

poradenstvo

Ekonomické, daňové a podnikateľské poradenstvo

Naše poradenské služby začínajú už v pri založení spoločnosti. Asistujeme pri zakladaní spoločnosti, alebo spoločnosť pre klienta zakladáme.

Poradesntvo

 • Pomoc subjektom pri daňovej registrácii
  Vykonávame daňovú registráciu
 • Finančné poradenstvo pri investíciách

Poskytujeme nezávislé poradenstvo pri financovaní prevádzok, investícií, poistení a iných finančných produktoch

Pomáhame s získaním financovania firemných projektov.

 • Zastupovanie klienta pri daňovom konaní
  Komplexné zastupovanie v zmysle platnej legislatívy.
 • Základné konzultačné služby v cene
  Za poskytovanie všeobecných konzultačných služieb naši zákazníci neplatia.
 • Optimalizácia daňových povinností
  V priebehu účtovného obdobia poskytujeme informácie o zmenách vedúcich k optimalizácií daňových povinností pri rešpektovaní platnej daňovej legislatívy.
 • Poradenstvo v oblasti využívania výpočtovej techniky
  Vzhľadom na široké skúsenosti vieme poradiť, ale aj dodať komplexné IT riešenia predovšetkým v oblastiach ekonomických a obchodných.
 • Optimalizácia firemných procesov

Reporting

Naši zákazníci od nás štandardne dostávajú informácie po spracovaní finančných výsledkov pre potrebu manažmentu.

 • Na základe požiadaviek realizujeme reporting podľa špeciálnych požiadaviek zákazníka
 • Analyzujeme potreby zákazníkov a poskytujeme relevantné informácie pre riadenie
 • Vypracovávame uzávierkové výkazy do reportov podľa požiadavky manažmentu zákazníka
 • Vypracúvame finančné a štatistické výkazy na špeciálne účely