Profesionálny outsoursing služieb

Profesionálny outsoursing služieb

Viac ......

IT služby, poradenstvo, predaj HW

Máme dlhodobé skúsenosti s množstvom informačných systémov pre malé a stredné podnikanie. Svojim zákazníkom radíme pri výbere a aplikácií komplexných IT riešení. V prípade požiadaviek aj komplexné riešenie hardvér – softvér dodávame. Pôsobíme ako systémový integrátor.

Viac ....

Účtovníctvo, Dane

Spracovanie účtovníctva externe je štandardné riešenie plnenia legislatívnych povinností malých a stredne veľkých firiem. Naše služby v tejto oblasti sa nezužujú iba na služby vedenia účtovníctva. Problematiku ekonomických služieb vnímame komplexne v širších súvislostiach závislých od potrieb zákazníkov.

Viac ....

Zakladanie a likvidácia spoločností

Zakladáme spoločnosti na kľúč, asistujeme pri zakladaní spoločnosti. Likvidácia spoločností je jeden z najkomplikovanejších úkonov obchodného práva. Spoľahnite sa preto na tým našich odborníkov. Poskytujeme Vám komplexnú asistenciu ( právnu, administratívnu, ekonomickú a daňovú).

Viac ....

Poradenstvo, Reporting

Naše poradenské služby začínajú už v pri založení spoločnosti. Naši zákazníci od nás štandardne dostávajú informácie po spracovaní finančných výsledkov pre potrebu manažmentu.

Viac .....

Záložňa – aplikačný software

Dodávka aplikačného programu pre evidenciu pôžičiek. Aplikácia “Záložňa” je aplikačný software určený pre komplexné riadenie prevádzky Záložne.

Viac ...

GDPR – ochrana osobných údajov

Poskytujeme komplexné služby pri vypracovaní dokumentácie týkajúcej sa bezpečnosti osobných údajov pre malé s stredné spoločnosti.

Viac ....

Ukáž im vo svetle, čo ja ti ukazujem v temnotách.  Zakrič im zo striech, čo ja ti šepkám do ucha.

Matej 10 : Biblia

Qoud dico vobis in tenebris, dicite in lumine. Et quod in aure auditis, praedicate super tecta.

Matthew 10 Latin: Biblia Sacra Vulgata

Under construction

Chcete sa o našich službách dozvedieť viac?

Kontaktujte nás a dohodnite si stretnutie.