O nás

Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti z poskytovaním ekonomických outsourcingových služieb. Počas svojej existencie postupne rozširovala rozsah poskytovaných služieb z cieľom dosiahnutia maximálnej komplexnosti služieb v segmente malé a stredne veľké firmy.

Rozsah poskytovaných služieb
Externé spracovanie účtovníctva a reporting, poskytovanie poradenstva, zakladanie a likvidácia spoločností, poskytovanie vybraných IT služieb a poradenstva, dodávky výpočtovej techniky, počítačových sieti, bezpečnosť.

Registrácia – spisová značka
Spoločnosť Super Tecta s. r. o., vznikla 16.7.2008. Deň jej zápisu do obchodného registra 2.8.2008. Okresný súd v Prešove Oddiel: Sro Vložka číslo: 20477/P. Sídlo spoločnosti je na Kúpeľnej ulici číslo 3912/1 v Prešove. Spoločnosť pôsobí vo viacerých oblastiach. Svoju činnosť prevádzkuje spoločnosť na základe živnostenského oprávnenia číslo: živnostenský register .750-32464 .OP-Z/2008/06798-2 a 17 vydaného Obvodným úradom v Prešove, Odbor živnostenského podnikania.

 

 

Iné špecializované aktivity spoločnosti
(realizácie stavieb – subdodávky v stavebníctve, stavebné dodávky s prácami vo výškach, realizácie špecializovaných rekreačných stavieb, služby reklamnej agentúry)