Software “Záložňa”

 zalozna_program.

Aplikačný program pre evidenciu pôžičiek v prevádzke Záložní .

Aplikácia “Záložňa” je komplexný aplikačný software určený pre riadenie prevádzky Záložne.

Program je vyvinutý na základe mnohoročných skúsenosti z oblasti prevádzky záložní a poskytovania krátkodobých pôžičiek.

  • 32bit aplikácia bežiaca pod operačnými systémami Windows poskytujúca technológiu klient-server,
  • Databáza  SQL,
  • Verzie pre jednoduchá a podvojné účtovníctvo,
  • Poskytujeme komplexné služby (inštalácia, školenia,  servis, po predajná podpora),
  • Poskytujeme poradenstvo pri implementácii, vrátane podnikateľského a účtovného poradenstva,
  • Aplikáciu je možné doplniť o funkcionalitu na základe požiadaviek zákazníka.

zalozna_program_scr